Biển trời âu mỹ nhìn cũng không khác biển Việt Nam là mấy. Mỗi cái là sò không có lông mà mìn màng hơn tý thôi.

photo 2021 09 26 11 49 53 photo 2021 09 26 11 49 54 photo 2021 09 26 11 49 55 photo 2021 09 26 11 49 56 photo 2021 09 26 11 49 57 2 photo 2021 09 26 11 49 57 photo 2021 09 26 11 49 58 photo 2021 09 26 11 49 59 photo 2021 09 26 11 50 00 photo 2021 09 26 11 50 01

(Visited 4.914 times, 18 visits today)