Hay đi công tác nên mình được công ty bố trí cho một em thư ký riêng. Mỗi lần lên tới nơi là em lại qua để sắp xếp công việc và ở lại làm việc cùng.

Bé rất ngoan và hiểu chuyện mỗi khi mình đi tắm là em lại nằm sẵn ở giường. Vì 1 tháng mình mới đi 1 đến 2 lần nên cũng chỉ cần bé thư ký như này không cần thay đổi liên tục. Lâu thành quen nay bé thư ký riêng cho mình quay lại clip sex hai đứa để làm kỷ niệm sau này mà nghỉ việc thì còn có cái bỏ ra xem.

1 19

2 17

3 17

4 13

5 8

6 5

(Visited 6.922 times, 1.088 visits today)