Bình shisha ai cập CC1

1.350.000 1.200.000

Cao 55 cm

Nhiều màu sắc

Chất liệu thủy tinh

Khói tương đối