Bình shisha mẫu CB

1.199.999

-Thuộc phân khúc bình shisha trung
-Dùng cho 6 người,1 phiên hút khoảng 1h