Bình shisha nhựa cỡ trung bình T1

1

  • 1 đế bình shisha
  • 1 thân bình shisha
  • 1 chén đựng thuốc
  • 1 gắp than
  • 1 đĩa đựng than
  • 1 dây hút
  • 1 ống dẫn nước
  • 1 tờ giấy hướng dẫn sử dụng sản phẩm