EGO/510 Vape Pen Battery Mod

  • Độ sâu: 14 mm
  • Chiều cao: 76,5 mm
  • Chiều rộng: 14 mm
  • Trọng lượng: 27 g
  • 1x pin EGO / 510 650mAh
Danh mục: