Shisha Pen Freemax Twister 80W Mod mã P1

  • 1x Pin Twape Vape Mod (2300mAh)
  • 1x nguyên tử xe tăng Fireluke 2
  • 1x Twister X2 Lưới cuộn 0,2ohm (Được cài đặt sẵn)
  • 1x Twister  X1 Lưới cuộn 0,15ohm
  • 1x Kính thay thế (5ml)
  • 1x Vòng chữ O thay thế
  • Cáp sạc 1x
  • Hướng dẫn sử dụng 1x
Danh mục: