Than đốt hàng Thổ

250.000

-Hộp 120v chia làm 20 thỏi,mỗi thỏi có 5v
-Than mồi nhanh nhưng lại lâu tàn

Danh mục: