Vape Freemax Twister 80W Mod dạng bút

1.000.000

1x Pin Twape Vape Mod (2300mAh)
1x nguyên tử xe tăng Fireluke 2
1x Twister X2 Lưới cuộn 0,2ohm (Được cài đặt sẵn)
1x Twister  X1 Lưới cuộn 0,15ohm
1x Kính thay thế (5ml)
1x Vòng chữ O thay thế
Cáp sạc 1x
Hướng dẫn sử dụng 1x