Ảnh photoshop quá đà thôi anh em. Xem clip em tắm táp với ảnh không chỉnh sửa thì được mỗi cái dáng. Công nghệ bây giờ ảnh ảo vãi lồn.

photo 2023 11 17 07 33 43 2 photo 2023 11 17 07 33 43 3 photo 2023 11 17 07 33 43

(Visited 5.188 times, 13 visits today)