Vandy Vape AP Mod Starter Kit Vape mã V1

  • 1x Vandy Vape AP Mod
  • 1x Xe tăng phụ Vandy Vape  AP MTL
  • 1x túi phụ kiện
  • Hướng dẫn sử dụng 1x
  • Cuộn dây 1x 1,5ohm (được cài đặt sẵn)
  • Cuộn dây 1x 1.8ohm
Danh mục: